Gå direkt till sidans innehåll

Unga i ekonomiskt utsatta hushåll

Symbolen för målet ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Indikator SDG.1.1

Till 2030 ska vi minst halvera den andel barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom. Barn som lever i ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap löper högre risk än andra att drabbas av ohälsa och flera sociala problem som påverkar deras möjligheter längre fram i livet. Kommuner har viss möjlighet att påverka utfallet för indikatorn, exempelvis genom att arbeta för att minska antalet invånare som behöver långvarigt ekonomiskt bistånd.

Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

8,8

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

9,3

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

10,7

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

10,4

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

8,6

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

8,8

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

9,0

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

8,9

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

8,5

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

8,1

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

8,5

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

8,3

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

8,3

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

7,9

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

6,9

15

Riket

2011

10,4

16

Riket

2012

10,3

17

Riket

2013

10,3

18

Riket

2014

10,1

19

Riket

2015

9,6

20

Riket

2016

9,0

21

Riket

2017

9,2

22

Riket

2018

8,9

23

Riket

2019

9,1

24

Riket

2020

8,8

25

Riket

2021

7,8

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

7,9

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

8,0

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

9,0

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

8,6

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

6,8

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

6,5

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

6,4

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

6,1

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

5,5

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

5,1

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

5,3

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

5,3

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

5,4

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

5,1

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

4,4

41

Lerum

2007

5,3

42

Lerum

2008

5,3

43

Lerum

2009

6,3

44

Lerum

2010

5,3

45

Lerum

2011

4,2

46

Lerum

2012

4,9

47

Lerum

2013

4,8

48

Lerum

2014

4,7

49

Lerum

2015

3,9

50

Lerum

2016

3,3

51

Lerum

2017

3,7

52

Lerum

2018

3,5

53

Lerum

2019

3,7

54

Lerum

2020

3,6

55

Lerum

2021

2,9

Datakälla: SCB

Kommentar

Andel invånare i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat i Lerums kommun sedan 2007. Dessutom är det en väldigt liten andel, 2,9 procent, jämfört med Sverige som helhet och andra kommuner i länet.

Om statistiken

Indikatorn visar andelen barn som lever i hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Låg inkomst innebär att hushållens inkomst ligger under lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Med ekonomiskt bistånd menas att hushållet erhållit ekonomiskt bistånd minst en gång under året. Nyckeltalet beräknas på samma sätt som Rädda barnens Barnfattigdomsindex som dock använder åldersgruppen 0-17 år.

Uppdaterad: 2023-04-24