Gå direkt till sidans innehåll

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

Symbolen för målet minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG.10.2

Det finns en stor skillnad mellan kommuner i vilken grad skyddsbehövande och deras anhöriga kommer i arbete. I denna indikator ingår personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar och som bott i Sverige i 4-6 år.

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Lerum

 62,4

2021

1

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 61,4

2021

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 57,9

2021

3

Riket

 54,5

2021

Datakälla: STATIV från SCB

Kommentar

Över 60 procent av skyddsbehövande och anhöriga i Lerums kommun som varit i Sverige 4-6 år har kommit i arbete. Det är högre än statistiken för hela Sverige, och något högre än kommunerna i Västra Götalands län. Andelen minskade mellan 2018 och 2020 men ökade något igen till 2021.

Om statistiken

Uppgifterna kommer från STATIV - en longitudinell databas för integrationsstudier som tillhandahålls av SCB.

Uppdaterad: 2023-04-20