Gå direkt till sidans innehåll

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

Symbolen för målet minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG.10.2

Det finns en stor skillnad mellan kommuner i vilken grad skyddsbehövande och deras anhöriga kommer i arbete. I denna indikator ingår personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar och som bott i Sverige i 4-6 år.

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

50,1

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

54,1

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

55,4

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

53,2

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

57,9

5

Riket

2017

47,2

6

Riket

2018

50,7

7

Riket

2019

52,7

8

Riket

2020

48,8

9

Riket

2021

54,5

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

56,9

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

55,6

12

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

58,4

13

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

55,3

14

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

61,4

15

Lerum

2017

63,3

16

Lerum

2018

64,9

17

Lerum

2019

58,8

18

Lerum

2020

56,9

19

Lerum

2021

62,4

Datakälla: STATIV från SCB

Kommentar

Över 60 procent av skyddsbehövande och anhöriga i Lerums kommun som varit i Sverige 4-6 år har kommit i arbete. Det är högre än statistiken för hela Sverige, och något högre än kommunerna i Västra Götalands län. Andelen minskade mellan 2018 och 2020 men ökade något igen till 2021.

Om statistiken

Uppgifterna kommer från STATIV - en longitudinell databas för integrationsstudier som tillhandahålls av SCB.

Uppdaterad: 2023-04-20