Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider per invånare

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG.11.3

NOx är samlingsnamn för luftföroreningar i form av kväveoxid och kvävedioxid. Utsläpp av NOx uppstår vid förbränning i höga temperaturer och är starkt kopplat till användningen av motordrivna fordon såsom bilar, sjöfart och arbetsmaskiner men uppstår exempelvis också vid energiproduktion.

Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter. Kväveoxider är giftiga och bidrar till ozonbildning samt organiska föroreningar som leder till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. De har även negativ påverkan på våra andningsorgan.

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/inv.)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1990

42,7

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

34,4

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

29,7

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

26,5

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

25,0

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

24,6

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

23,9

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

23,9

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

23,3

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

22,3

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

21,6

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

21,0

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

19,7

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

17,5

14

Riket

1990

55,3

15

Riket

2000

46,3

16

Riket

2005

42,4

17

Riket

2010

38,0

18

Riket

2011

36,1

19

Riket

2012

35,2

20

Riket

2013

34,6

21

Riket

2014

33,6

22

Riket

2015

33,2

23

Riket

2016

32,0

24

Riket

2017

30,8

25

Riket

2018

29,3

26

Riket

2019

27,6

27

Riket

2020

24,0

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1990

37,4

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

27,9

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

23,8

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

20,1

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

19,0

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

18,3

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

18,0

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

17,6

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

16,9

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

16,4

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

15,6

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

15,2

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

14,3

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

12,6

42

Lerum

1990

22,5

43

Lerum

2000

15,9

44

Lerum

2005

12,5

45

Lerum

2010

10,0

46

Lerum

2011

9,3

47

Lerum

2012

9,0

48

Lerum

2013

8,9

49

Lerum

2014

8,6

50

Lerum

2015

8,5

51

Lerum

2016

8,2

52

Lerum

2017

6,4

53

Lerum

2018

6,2

54

Lerum

2019

5,6

55

Lerum

2020

5,0

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

I hela Sverige har utsläppen av kväveoxider minskat över åren, och så även i Lerums kommun. Kommunen har även låga utsläpp per invånare. För att se vilka sektorer som bidrar mest till utsläppen se indikatorn Utsläpp av kväveoxider totalt.

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer dividerat med invånare inom det geografiska området.

Uppdaterad: 2023-04-20