Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av partiklar per invånare

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG.11.5

PM2.5 är benämningen på partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i storlek. Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom vägslitage och partiklar från däck och bromsar.

Små partiklar i luften leder till stora hälsoproblem bland känsliga grupper såsom barn, äldre och de som redan lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Utsläpp till luft av PM2.5 per invånare

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (kg/inv.) Datum

0

Lerum

 0,76

2021

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 2,14

2021

2

Riket

 2,08

2021

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 1,11

2021

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

I hela Sverige har utsläppen av små partiklar minskat över åren, och så även i Lerums kommun. Kommunen har även låga utsläpp per invånare. För att se vilka sektorer som bidrar mest till utsläppen se indikatorn Utsläpp av partiklar totalt.

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av PM2.5 (partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området per invånare.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 

>3,19 kg/inv.

1

 Medel

1,44–3,19 kg/inv.

2

 Lågt

<1,44 kg/inv.

Uppdaterad: 2023-09-10