Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av partiklar per invånare

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG.11.5

PM2.5 är benämningen på partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i storlek. Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom vägslitage och partiklar från däck och bromsar.

Små partiklar i luften leder till stora hälsoproblem bland känsliga grupper såsom barn, äldre och de som redan lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Utsläpp till luft av PM2.5 per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/inv.)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1990

6,54

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

4,44

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

3,71

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

3,32

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

3,30

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

3,29

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

3,20

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

2,97

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

2,62

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

2,57

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

2,49

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

2,30

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

2,20

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

2,11

14

Riket

1990

8,16

15

Riket

2000

6,61

16

Riket

2005

4,86

17

Riket

2010

3,96

18

Riket

2011

3,86

19

Riket

2012

3,66

20

Riket

2013

3,56

21

Riket

2014

3,16

22

Riket

2015

2,43

23

Riket

2016

2,40

24

Riket

2017

2,39

25

Riket

2018

2,24

26

Riket

2019

2,12

27

Riket

2020

1,99

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1990

3,95

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

3,23

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

2,39

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

2,03

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

1,98

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

1,82

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

1,78

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

1,64

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

1,37

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

1,35

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

1,31

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

1,24

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

1,17

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

1,10

42

Lerum

1990

2,18

43

Lerum

2000

1,65

44

Lerum

2005

1,45

45

Lerum

2010

1,24

46

Lerum

2011

1,25

47

Lerum

2012

1,13

48

Lerum

2013

1,15

49

Lerum

2014

1,03

50

Lerum

2015

0,96

51

Lerum

2016

0,95

52

Lerum

2017

0,87

53

Lerum

2018

0,81

54

Lerum

2019

0,75

55

Lerum

2020

0,73

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

I hela Sverige har utsläppen av små partiklar minskat över åren, och så även i Lerums kommun. Kommunen har även låga utsläpp per invånare. För att se vilka sektorer som bidrar mest till utsläppen se indikatorn Utsläpp av partiklar totalt.

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av PM2.5 (partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området per invånare.

Uppdaterad: 2023-04-20