Gå direkt till sidans innehåll

Miljöbilar i den geografiska kommunen

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG.13.4

Miljöbilar var en definition som användes fram till 2020 och avsedde bilar som ansågs mer miljövänliga än andra. Indikatorn visar andel miljöbilar i trafik som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning i hela kommunen som geografiskt område.

Andel miljöbilar i den geografiska kommunen

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet:
18,4 % (2020)
Utgångsvärde:
5,2 % (2008)

Kommentar

I Lerums kommun ökade andelen miljöbilar fram till 2015 och minskade sedan något därefter fram till 2020. Lerum hade dock något högre andel än genomsnittet för kommuner i länet och riket som helhet.

Om statistiken

Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition. Detta innebär att från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>16,0 %

1

 Medel

12,1–16,0 %

2

 Lågt

<12,1 %

Uppdaterad: 2023-09-10