Gå direkt till sidans innehåll

Miljöbilar i den geografiska kommunen

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG.13.4

Miljöbilar var en definition som användes fram till 2020 och avsedde bilar som ansågs mer miljövänliga än andra. Indikatorn visar andel miljöbilar i trafik som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning i hela kommunen som geografiskt område.

Andel miljöbilar i den geografiska kommunen

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

3,5

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

5,2

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

7,7

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

10,4

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

13,3

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

14,2

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

14,9

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

15,7

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

15,4

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

15,2

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

15,4

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

15,1

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

16,1

13

Riket

2008

4,5

14

Riket

2009

6,1

15

Riket

2010

8,3

16

Riket

2011

10,8

17

Riket

2012

13,4

18

Riket

2014

14,6

19

Riket

2015

15,3

20

Riket

2016

15,2

21

Riket

2017

14,9

22

Riket

2018

15,2

23

Riket

2019

14,4

24

Riket

2020

16,4

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

4,4

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

6,4

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

9,0

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

11,8

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

14,7

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

15,5

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

16,3

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

16,9

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

16,5

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

15,9

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

16,2

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

15,3

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

17,3

38

Lerum

2008

5,2

39

Lerum

2009

7,1

40

Lerum

2010

10,2

41

Lerum

2011

13,6

42

Lerum

2012

17,4

43

Lerum

2013

18,3

44

Lerum

2014

19,1

45

Lerum

2015

19,8

46

Lerum

2016

19,1

47

Lerum

2017

18,1

48

Lerum

2018

18,1

49

Lerum

2019

17,4

50

Lerum

2020

18,4

Datakälla: SCB

Kommentar

I Lerums kommun ökade andelen miljöbilar fram till 2015 och minskade sedan något därefter fram till 2020. Lerum hade dock något högre andel än genomsnittet för kommuner i länet och riket som helhet.

Om statistiken

Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition. Detta innebär att från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Uppdaterad: 2023-04-20