Gå direkt till sidans innehåll

Miljöbilar i kommunorganisationen

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG.13.3

Miljöbilar var en definition som användes fram till 2020 och avsedde bilar som ansågs mer miljövänliga än andra. Indikatorn visar andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning som används av kommunorganisationen.

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Lerum

 61,4

2020

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 42,1

2020

2

Riket

 45,5

2020

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 42,3

2020

Datakälla: Miljöfordon Sverige (MFS)

Kommentar

År 2020 var över 60 procent av personbilarna och de lätta lastbilarna i Lerums kommunorganisation miljöbilar. Det var en betydligt större andel än genomsnittet för jämförbara kommuner, som låg runt 40 procent.

Om statistiken

Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition. Detta innebär att från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013. Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag.

Uppdaterad: 2023-04-20