Gå direkt till sidans innehåll

Miljöbilar i kommunorganisationen

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG.13.3

Miljöbilar var en definition som användes fram till 2020 och avsedde bilar som ansågs mer miljövänliga än andra. Indikatorn visar andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning som används av kommunorganisationen.

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

31,8

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

39,8

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

47,7

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

48,0

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

43,7

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

42,8

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

42,7

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

42,9

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

44,7

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

46,1

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

46,0

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

42,1

12

Riket

2016

45,6

13

Riket

2017

47,1

14

Riket

2018

47,3

15

Riket

2019

46,6

16

Riket

2020

45,5

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

29,1

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

32,4

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

39,6

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

40,9

21

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

40,7

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

41,0

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

41,8

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

44,5

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

47,2

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

47,0

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

44,3

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

42,3

29

Lerum

2009

66,4

30

Lerum

2010

66,0

31

Lerum

2011

68,6

32

Lerum

2012

66,1

33

Lerum

2013

66,9

34

Lerum

2014

65,9

35

Lerum

2015

70,5

36

Lerum

2016

67,3

37

Lerum

2017

60,2

38

Lerum

2018

62,1

39

Lerum

2019

61,7

40

Lerum

2020

61,4

Datakälla: Miljöfordon Sverige (MFS)

Kommentar

År 2020 var över 60 procent av personbilarna och de lätta lastbilarna i Lerums kommunorganisation miljöbilar. Det var en betydligt större andel än genomsnittet för jämförbara kommuner, som låg runt 40 procent.

Om statistiken

Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition. Detta innebär att från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013. Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag.

Uppdaterad: 2023-04-20