Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Symbolen för målet ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG.15.1

Att skydda natur från exploatering är en viktig del av miljöarbetet i Sverige. Natur behöver skyddas för att bevara den biologiska mångfalden, men också för friluftslivet. Att skydda natur bidrar även till att vi långsiktigt tillgodoser våra grundläggande behov av till exempel rent vatten och ren luft.

Andel skyddad natur

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
1,3 % (2021)
Utgångsvärde:
1,2 % (2014)
FN-mål:
30,0 % (2030)

Kommentar

Endast 1,3 procent av arealen i Lerums kommun är skyddad natur, vilket är lägre än många andra kommuner, och andelen av Sveriges yta som består av skyddad natur.

Om statistiken

Indikatorn visar hur stor andel skyddad natur det finns i kommunen, alltså hur stor del av kommunens areal som är skyddad natur. Med skyddad natur avses ett område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Arealer av land, hav och inlandsvatten ingår.

Uppdaterad: 2023-04-20