Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Symbolen för målet ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG.15.1

Att skydda natur från exploatering är en viktig del av miljöarbetet i Sverige. Natur behöver skyddas för att bevara den biologiska mångfalden, men också för friluftslivet. Att skydda natur bidrar även till att vi långsiktigt tillgodoser våra grundläggande behov av till exempel rent vatten och ren luft.

Andel skyddad natur

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

6,0

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

6,0

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

6,1

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

6,2

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

6,2

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

6,2

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

6,2

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

6,3

8

Riket

2014

10,3

9

Riket

2015

10,4

10

Riket

2016

10,4

11

Riket

2017

10,6

12

Riket

2018

10,8

13

Riket

2019

10,9

14

Riket

2020

11,2

15

Riket

2021

11,3

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

11,0

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

12,3

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

12,4

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

12,5

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

12,6

21

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

12,8

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

12,8

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

12,8

24

Lerum

2014

1,2

25

Lerum

2015

1,2

26

Lerum

2016

1,2

27

Lerum

2017

1,3

28

Lerum

2018

1,3

29

Lerum

2019

1,3

30

Lerum

2020

1,3

31

Lerum

2021

1,3

Datakälla: SCB

Kommentar

Endast 1,3 procent av arealen i Lerums kommun är skyddad natur, vilket är lägre än många andra kommuner, och andelen av Sveriges yta som består av skyddad natur.

Om statistiken

Indikatorn visar hur stor andel skyddad natur det finns i kommunen, alltså hur stor del av kommunens areal som är skyddad natur. Med skyddad natur avses ett område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Arealer av land, hav och inlandsvatten ingår.

Uppdaterad: 2023-04-20