Gå direkt till sidans innehåll

Förstagångsväljare

Symbolen för målet fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG.16.3

En demokrati bygger på att människor engagerar sig och uttrycker sina åsikter och deltar i allmänna val. Förstagångsväljarna har generellt sett ett lägre valdeltagande än andra väljare, i synnerhet inom socioekonomiskt svagare grupper. Ett ökat deltagande är önskvärt för att nå målet inom Agenda 2030.

Andel förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Lerum

 88

2022

1

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 82

2022

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 81

2022

3

Riket

 79

2022

Datakälla: SCB

Kommentar

Andel förstagångsväljare som röstar i kommunvalet i Lerum har ökat kontinuerligt över åren. Det är också en stor andel som röstar när de får göra det för första gången i kommunen jämfört med andra kommuner.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>81 %

1

 Medel

76–81 %

2

 Lågt

<76 %

Uppdaterad: 2023-09-10