Gå direkt till sidans innehåll

Förstagångsväljare

Symbolen för målet fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG.16.3

En demokrati bygger på att människor engagerar sig och uttrycker sina åsikter och deltar i allmänna val. Förstagångsväljarna har generellt sett ett lägre valdeltagande än andra väljare, i synnerhet inom socioekonomiskt svagare grupper. Ett ökat deltagande är önskvärt för att nå målet inom Agenda 2030.

Andel förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

70

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

74

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

77

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

83

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

83

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

83

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

83

7

Riket

2018

82

8

Riket

2019

82

9

Riket

2020

82

10

Riket

2021

82

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

73

12

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

77

13

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

80

14

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

85

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

85

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

85

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

85

18

Lerum

2006

77

19

Lerum

2010

81

20

Lerum

2014

82

21

Lerum

2018

87

22

Lerum

2019

87

23

Lerum

2020

87

24

Lerum

2021

87

Datakälla: SCB

Kommentar

Andel förstagångsväljare som röstar i kommunvalet i Lerum har ökat kontinuerligt över åren. Det är också en stor andel som röstar när de får göra det för första gången i kommunen jämfört med andra kommuner.

Uppdaterad: 2023-04-20