Gå direkt till sidans innehåll

Kommunens resultat

Symbolen för målet fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG.16.4

En hållbar utveckling med effektiva institutioner – vilket är ett av delmålen inom Agenda 2030 – kräver ekonomisk hållbarhet. För kommuner och regioner innebär den demografiska utvecklingen under kommande år att stora insatser för att effektivisera verksamheterna kommer att behövas.

Verksamhetens resultat kommun, andel av skatter och statsbidrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

1,2

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

4,4

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

6,0

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

6,0

4

Riket

2019

1,2

5

Riket

2020

4,9

6

Riket

2021

5,9

7

Riket

2022

5,4

8

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

1,7

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

6,1

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

9,0

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

8,8

12

Lerum

2019

1,5

13

Lerum

2020

4,1

14

Lerum

2021

9,5

15

Lerum

2022

2,5

Datakälla: SCB

Kommentar

Lerums kommun förbättrade sina resultat med åtta procentenheter mellan 2019 och 2020 men hade låga resultat 2021, även jämfört med andra jämförbara kommuner.

Om statistiken

Verksamhetens resultat består av verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Uppdaterad: 2023-04-24