Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt odlad åkermark

Symbolen för målet ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Indikator SDG.2.2

Hållbara system för att producera livsmedel är viktigt för vår långsiktiga försörjning. Jordbruket ska bidra till att upprätthålla ekosystemen, stärka förmågan till klimatanpassning och successivt förbättra mark och jordkvaliteten. Ett viktigt steg i detta är att öka andel åkermark som odlas ekologiskt.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

16

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

17

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

20

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

20

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

21

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

21

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

21

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

23

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

24

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

26

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

26

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

27

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

27

13

Riket

2009

15

14

Riket

2010

17

15

Riket

2011

18

16

Riket

2012

18

17

Riket

2013

19

18

Riket

2014

15

19

Riket

2015

15

20

Riket

2016

17

21

Riket

2017

18

22

Riket

2018

19

23

Riket

2019

19

24

Riket

2020

20

25

Riket

2021

20

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

10

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

13

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

11

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

13

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

15

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

15

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

12

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

13

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

12

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

12

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

13

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

14

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

15

39

Lerum

2009

6

40

Lerum

2010

6

41

Lerum

2011

4

42

Lerum

2012

6

43

Lerum

2013

5

44

Lerum

2014

5

45

Lerum

2015

5

46

Lerum

2016

12

47

Lerum

2017

14

48

Lerum

2018

14

49

Lerum

2019

22

50

Lerum

2020

17

51

Lerum

2021

24

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Från 2015 och fram tills nu har andelen åkermark som odlas ekologiskt ökat i kommunen från 5 procent till 24 procent. Ökningen innebär att Lerum nu är på god väg att nå målet i Sveriges livsmedelsstrategi om att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologiskt brukad till 2030. Målet är uppsatt för total jordbruksareal medan endast åkermark mäts här.

Om statistiken

Indikatorn visar ekologiskt odlad åkermark vilket omfattar arealer omställd åkermark samt åkermark under omställning som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 dividerat med total areal åkermark.

Uppdaterad: 2023-04-20