Gå direkt till sidans innehåll

Invånare med fetma

Symbolen för målet ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Indikator SDG.2.1

För att sätta målet Ingen hunger i en svensk kontext ligger fokus på de delmål där Sverige har utmaningar framför sig. Gällande delmålet om felnäring har Sverige sina stora utmaningar kopplat till fetma. Senast 2030 ska vi ha avskaffat alla former av felnäring, bland annat felnäring som bidrar till fetma. Med fetma menas att personen har ett Body Mass Index (BMI) som är högre än 30. Övervikt och fetma åtföljs av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, vissa cancerformer samt förtida död. Fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv.

Andel invånare med BMI högre än 30

Datakälla: Folkhälsomyndighetens undersökningar Hälsa på lika villkor samt Liv & Hälsa
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2007
Senaste värdet:
13 % (2022)
Utgångsvärde:
9 % (2007)

Kommentar

Fetma är ett problem som ökar i Sverige generellt och under en längre tid har även fler i Lerum uppgett att de har ett högt BMI. Dock bröts trenden i undersökningen 2022 då en mindre andel av männen uppgav sig ha högt BMI.

Om statistiken

Statistiken kommer från Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor. Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultateten från enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå. BMI baseras på ett visst förhållande mellan individers vikt och längd (kg/m²) och räknas ut genom vikt (i kg) dividerat med längd (m²) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå.

Uppdaterad: 2023-04-20