Gå direkt till sidans innehåll

Antibiotikaförsäljning

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG.3.6

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.

Antal recept med antibiotika per 1 000 invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (st/1000 inv.)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

433

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

407

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

373

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

376

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

385

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

370

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

333

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

308

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

296

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

290

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

286

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

280

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

268

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

224

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

220

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

239

16

Riket

2007

430

17

Riket

2008

410

18

Riket

2009

377

19

Riket

2010

379

20

Riket

2011

375

21

Riket

2012

364

22

Riket

2013

333

23

Riket

2014

318

24

Riket

2015

311

25

Riket

2016

303

26

Riket

2017

296

27

Riket

2018

285

28

Riket

2019

274

29

Riket

2020

227

30

Riket

2021

219

31

Riket

2022

240

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

478

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

456

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

415

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

413

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

415

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

401

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

357

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

339

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

333

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

326

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

319

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

303

44

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

285

45

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

233

46

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

223

47

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

245

48

Lerum

2007

422

49

Lerum

2008

386

50

Lerum

2009

362

51

Lerum

2010

357

52

Lerum

2011

354

53

Lerum

2012

344

54

Lerum

2013

307

55

Lerum

2014

278

56

Lerum

2015

278

57

Lerum

2016

269

58

Lerum

2017

283

59

Lerum

2018

261

60

Lerum

2019

254

61

Lerum

2020

205

62

Lerum

2021

200

63

Lerum

2022

221

Datakälla: Socialstyrelsens läkemedelsregister och SCB

Kommentar

Receptutskrivningar på antibiotika har minskat kraftigt i Sverige sedan tidigt 2000-tal, vilket är väldigt positivt. Lerum har genom åren haft färre recept med antibiotika per invånare än nationellt, och lägre än jämförbara kommuner.

Om statistiken

Indikatorn mäter antalet expedieringar med recept av antibiotika. I måttet ingår dosrecept men ej förskrivning av djurläkemedel och annan förskrivning utförd av veterinärer. Avser öppenvård, omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård eller dispenserade från läkemedelsförråd, jourmottagningar och liknande. Läkemedel som förskrivits men inte hämtats ut ingår inte.

Uppdaterad: 2023-09-08