Gå direkt till sidans innehåll

Sjukpenningtal

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG.3.11

Sjukpenning betalas ut till den som inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att den är sjuk och förlorar inkomst, och är försäkrad i Sverige. Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan, men ofta betalas kortare sjuklön ut av arbetsgivare.

Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad

Rad-id Mätområde Datum Värde (dagar/försäkrad)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1998

7

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1999

13

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

16

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

18

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

20

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

18

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

16

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

14

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

12

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

11

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

9

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

7

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

6

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

8

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

9

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

10

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

11

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

13

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

13

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

12

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

12

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

11

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

11

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

12

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

13

25

Riket

1998

10

26

Riket

1999

12

27

Riket

2000

15

28

Riket

2001

17

29

Riket

2002

19

30

Riket

2003

18

31

Riket

2004

16

32

Riket

2005

13

33

Riket

2006

12

34

Riket

2007

10

35

Riket

2008

9

36

Riket

2009

7

37

Riket

2010

6

38

Riket

2011

7

39

Riket

2012

8

40

Riket

2013

8

41

Riket

2014

9

42

Riket

2015

10

43

Riket

2016

11

44

Riket

2017

10

45

Riket

2018

10

46

Riket

2019

9

47

Riket

2020

9

48

Riket

2021

9

49

Riket

2022

10

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1998

9

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1999

12

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

15

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

17

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

18

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

17

56

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

15

57

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

13

58

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

12

59

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

10

60

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

8

61

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

7

62

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

6

63

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

7

64

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

8

65

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

8

66

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

9

67

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

11

68

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

11

69

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

10

70

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

10

71

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

9

72

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

9

73

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

9

74

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

9

75

Lerum

1998

4

76

Lerum

1999

12

77

Lerum

2000

14

78

Lerum

2001

16

79

Lerum

2002

17

80

Lerum

2003

15

81

Lerum

2004

13

82

Lerum

2005

12

83

Lerum

2006

11

84

Lerum

2007

10

85

Lerum

2008

8

86

Lerum

2009

6

87

Lerum

2010

6

88

Lerum

2011

7

89

Lerum

2012

8

90

Lerum

2013

9

91

Lerum

2014

11

92

Lerum

2015

13

93

Lerum

2016

14

94

Lerum

2017

14

95

Lerum

2018

13

96

Lerum

2019

12

97

Lerum

2020

11

98

Lerum

2021

11

99

Lerum

2022

11

Datakälla: Försäkringskassan

Kommentar

Utbetalning av sjukpenning har varierat stort i Lerums kommun, och det går därför inte att se en tydlig ökande eller minskande trend. De senaste tre åren har utbetalningarna legat på samma nivå, vilket jämfört med alla Sveriges kommuner är en medelnivå.

Om statistiken

Indikatorn visar antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till nettodagar.

Uppdaterad: 2023-11-06