Gå direkt till sidans innehåll

Gymnasieelever med examen inom 4 år

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG.4.4

Att ta sin gymnasieexamen är viktigt, det ökar chanserna att få jobb och öppnar upp möjligheter för vidareutbildning.

Andel gymnasielelever med examen inom fyra år

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Män

 75

2022

1

Kvinnor

 81

2022

2

Totalt

 78

2022

3

Riket

 74

2022

Datakälla: SCB

Kommentar

I Lerum tar 78 procent av gymnasieelever examen inom fyra år, och andelen är högre bland kvinnor än bland män. I Sverige är det endast 74 procent av eleverna som klarar gymnasiet inom fyra år, alltså är andelen något högre i Lerum.

Om statistiken

Indikatorn visar andel folkbokförda elever i kommunen som tagit examen inom 4 år efter att ha påbörjat gymnasiet, inklusive introduktionsprogram. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (exempelvis nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår inte.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>77 %

1

 Medel

68–77 %

2

 Lågt

<68 %

Uppdaterad: 2023-09-08