Gå direkt till sidans innehåll

Måltidssvinn i grundskola

Symbolen för målet hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG. 12. 4

Måltidssvinn är summan av serveringssvinn och tallrikssvinn. Endast kommuner med värde för både serverings- samt tallrikssvinn redovisas. För vissa kommuner skiljer sig antal ätande för de olika mätperioderna. Serveringssvinn är mat från serveringen som inte nått matgästens tallrik och som slängs för att den inte kan tas tillvara. Tallrikssvinn är allt som skrapas av från tallriken. För att kommunen ska få ett värde måste minst 50% av eleverna ätit under mätperioden.

Totala mängden måltidssvinn per ätande i grundskola

Datakälla: Livsmedelsverket
Senaste värdet:
36 gram/ätande (2023)
Utgångsvärde:
36 gram/ätande (2023)

Kommentar

Två mätningar genomfördes 2023, den första mätningen visade 38 g/portion och andra 34 g/portion. Kommunen har som mål för 2024 att max ha 41g/portion, vilket uppnåtts år 2023.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>49 gram/ätande

1

 Medel

33–49 gram/ätande

2

 Lågt

<33 gram/ätande

Uppdaterad: 2024-05-27