Gå direkt till sidans innehåll

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Huvudområde SDG. 11

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. Den snabba och stora inflyttningen ställer nya krav som måste mötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande, hållbar planering av till exempel bostäder, infrastruktur och återvinning och säkrare kemikaliehantering. Målet är att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Indikatorer

Uppdaterad: 2024-01-08