Gå direkt till sidans innehåll

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Symbolen för målet fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Huvudområde SDG. 16

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling.

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa. Målet är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Uppdaterad: 2024-01-08