Gå direkt till sidans innehåll

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Symbolen för målet hållbar insudstri
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Huvudområde SDG. 9

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Målet är att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Uppdaterad: 2024-01-09