Gå direkt till sidans innehåll

Hållbarometern för Lerums kommun

*ProjectLabel.* SDG

Här kan du se hur Lerums kommun ligger till i förhållande till målen i Agenda 2030.

Bakgrundsfärgerna rött, gult och grönt i indikatorerna är för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje indikator rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Tänk på att färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra.

Hållbarhetsmål

Om indikatorerna

Indikatorerna i denna redovisning har valts ut av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

Läs mer om urvalet här.

Uppdaterad: 2024-01-11