Gå direkt till sidans innehåll

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Huvudområde SDG. 13

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Målet är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Uppdaterad: 2024-01-08