Gå direkt till sidans innehåll

Mål 14 Hav och marina resurser

Symbolen för målet hav och marina resurser
Mål 14 Hav och marina resurser
Huvudområde SDG. 14

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna. Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Målet är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Indikatorer

Inga indikatorer redovisas här

Uppdaterad: 2023-08-25