Gå direkt till sidans innehåll

Valdeltagande i senaste kommunalvalet

Symbolen för målet fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG. 16. 7

Det är viktigt att engagera väljarna och nå ett högt valdeltagande för att upprätthålla den lokala demokratin. Ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat som folkets företrädare. Det finns dock betydande skillnader i val­deltagande mellan det valdistrikt som har högst respektive lägst valdeltagande. Unga, utrikes födda och personer med låg inkomst och kort utbildning röstar i lägre utsträckning än andra. Resultatet blir ett demokratiskt underskott.

Andel av totalt antal röstberättigade som avgav röst i senaste kommunalvalet

Rad-id Valdistrikt Senaste värdet (%) Datum

0

Valdistrikt med högst deltagande

 92

2022

1

Totalt

 88

2022

2

Valdistrikt med lägst deltagande

 76

2022

Datakälla: Valmyndigheten och SCB

Kommentar

Valdeltagandet är högt i Lerums kommun, och har varit det länge. Även i det valdistrikt som har lägst valdeltagande är valdeltagandet relativt högt i Lerums kommun. Det valdistrikt med högst valdeltagande hade i senaste valet 92 procent, och det med lägst hade i senaste valet 76 procent. Det ger en differens på 16 procentenheter, vilket är nära mediandifferensen för kommuner i Sverige.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>84 %

1

 Medel

80–84 %

2

 Lågt

<80 %

Uppdaterad: 2024-01-08