Gå direkt till sidans innehåll

Mål 2 Ingen hunger

Symbolen för målet ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Huvudområde SDG. 2

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Målet är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Sverige ska ha en hållbar livsmedelsproduktion och utrota alla former av felnäring.

Uppdaterad: 2024-01-08