Gå direkt till sidans innehåll

BMI lägre än 22 i särskilt boende

Symbolen för målet ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Indikator SDG. 2. 4

Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform för äldre. Kommunerna tillhandahåller särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd.

Kost- och näring inom äldreomsorgen är otroligt viktigt för hela verksamheten. Det behöver finnas rutiner för hur personalen ska agera när de ser tecken på undernäring. Många problem kopplade till undernäring kan förebyggas om socialtjänsten och hälso- och sjukvården samarbetar.

Andel personer med BMI lägre än 22 i särskilt boende

Datakälla: Senior Alert
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2017
Senaste värdet:
37,7 % (2022)
Utgångsvärde:
32,5 % (2017)

Kommentar

Andelen av personer i särskilt boende som har ett lågt BMI, alltså i risk för undernäring, har minskat i Lerum. Jämfört med andra kommuner har Lerum en medelhög andel i särskilt boende som har ett lågt BMI.

Om statistiken

Statistiken visar antal personer i punktprevalensmätning i särskilt boende med ett BMI lägre än 22 dividerat med antal personer i punktprevalensmätning i särskilt boende. Avser samtlig regi.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>29,6 %

1

 Medel

21,6–29,6 %

2

 Lågt

<21,6 %

Uppdaterad: 2024-01-08