Gå direkt till sidans innehåll

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

Symbolen för målet rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Indikator SDG. 6. 4

God kemisk status baseras på ifall gränsvärden överskrids eller inte och ifall det förekommer ihållande uppåtgående trender av förorenande ämnen. God kvantitativ status innebär att uttagen inte är större än nybildningen av grundvatten, eller så stora att flödesriktningar ändras så att saltvatten eller andra föroreningar kan tränga in.

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Lerum

 100

2021

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 99

2021

2

Riket

 97

2021

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 86

2021

Datakälla: VISS

Kommentar

Under samtliga klassificeringscykler har alla grundvattenförekomster i Lerums kommun haft god kemisk och god kvantitativ status.

Om statistiken

En grundvattenförekomst med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, varje kommun och län kommer därför exempelvis att ha samma resultat alla år 2010-2016.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>100 %

1

 Medel

94–100 %

2

 Lågt

<94 %

Uppdaterad: 2024-01-08