Gå direkt till sidans innehåll

Sjöar med god ekologisk status

Symbolen för målet rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Indikator SDG. 6. 2

Att en sjö bedöms ha god ekologisk status innebär att den inte har några påtagliga miljöproblem och endast har obetydliga avvikelser från opåverkade naturliga så kallade referensförhållanden.

Andel sjöar med god ekologisk status

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2010

0

1

Lerum

2017

0

2

Lerum

2021

0

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

27

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

22

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

23

6

Riket

2017

53

7

Riket

2021

54

8

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

32

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

29

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

29

Datakälla: VISS

Kommentar

I Lerums kommun finns 11 bedömda sjöar: Aspen, Lilla Stamsjön, Mjörn, Stora Härsjön, Stora Stamsjön, Stora Sturven, Sävelången, Tinnsjön, Uspen, Ömmern och Öxsjön. Samtliga bedöms ha måttlig ekologisk status. I de flesta av sjöarna är det påverkan på konnektiviteten som avgör att sjöarna inte får god ekologisk status, alltså att det finns barriärer som hindrar bland annat fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar i vattensystemet.

Om statistiken

En sjö med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel. Varje kommun har därför exempelvis att ha samma resultat alla år 2010-2016.

Uppdaterad: 2024-01-08