Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Artikel

Det är Lerums kommun som står bakom denna webbplats och vi vill såklart att så många som möjligt ska kunna använda den.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

För att webbplatsen ska fungera på bästa sätt förbättrar vi tillgängligheten kontinuerligt. Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss det via e-tjänsten Lämna synpunkter och klagomål. Du kan även skicka e-post eller ringa till kommunens kundcenter Komin för att påpeka brister i tillgängligheten på kommunens webbplats. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken kontakta kundcenter KomIn.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Synpunkter angående tillgänglighet på lerum.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Tips för ökad tillgänglighet

Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i diagramytan eller i diagramförklaringen. Den valda mätserien får då ökad kontrast. Bakgrundsfärger i diagrammen, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.

Mätserier och mätpunkter i diagrammen kan markeras med pekdon eller med tangentbordets tab- och piltangenter. Data i diagrammen kan även visas i tabellform via fliken Tabell, eller i exelformat via länken Exportera data till Excel under diagrammen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av det redaktionella innehållet på Lerum kommuns hållbarometer. Kommunens applikationsutvecklare Miljöbarometern AB har gjort en teknisk granskning av tillgängligheten på webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 30 januari.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 30 januari.

Uppdaterad: 2023-01-30