Gå direkt till sidans innehåll

Hållbarometern för Lerums kommun

*ProjectLabel.* SDG

Här kan du se hur Lerums kommun ligger till i förhållande till målen i Agenda 2030.

Bakgrundsfärgerna rött, gult och grönt i indikatorerna är för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje indikator rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Tänk på att färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra.

47 indikatorer utvecklas positivt

IndikatorSDG.3.2
IndikatorSDG.3.3
IndikatorSDG.3.6
IndikatorSDG.4.1
IndikatorSDG.5.2
IndikatorSDG.5.4
IndikatorSDG.7.1
IndikatorSDG.8.1
IndikatorSDG.8.2
IndikatorSDG.8.4
IndikatorSDG.8.5
IndikatorSDG.9.1
IndikatorSDG.9.2
IndikatorSDG.11.7
IndikatorSDG.11.6
IndikatorSDG.12.1
IndikatorSDG.12.2
IndikatorSDG.12.3
IndikatorSDG.13.6
IndikatorSDG.13.7
IndikatorSDG.15.3
IndikatorSDG.15.4
IndikatorSDG.15.2
IndikatorSDG.15.5
IndikatorSDG.15.6
IndikatorSDG.16.2
Uppdaterad: 2023-11-07