Gå direkt till sidans innehåll

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS

Symbolen för målet minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG. 10. 3

Jämlikhet bygger på allas lika rättigheter och rätten till självbestämmande är en självklarhet för alla. Personer som får insatser i form av daglig verksamhet enligt LSS har ofta någon form av autism och/eller kognitiv funktionsnedsättning och kan ibland ha svårare att hävda sitt självbestämmande.

Andel personer i daglig verksamhet LSS som får bestämma om saker som är viktiga

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2016

62

1

Lerum

2017

67

2

Lerum

2018

65

3

Lerum

2019

59

4

Lerum

2020

72

5

Lerum

2021

75

6

Lerum

2022

75

7

Lerum

2023

83

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

72

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

71

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

70

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

70

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

73

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

74

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

75

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2023

76

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

72

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

73

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

77

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

76

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

76

21

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

77

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

78

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2023

78

24

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

73

25

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

72

26

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

74

27

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

73

28

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

73

29

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

75

30

Alla kommuner (ovägt medel)

2022

75

Datakälla: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Kommentar

Tre fjärdedelar av svarande i undersökningen uppger att de får bestämma över saker som är viktiga för dem. Det är en förbättring sedan 2016 då första undersökningen genomfördes. Lerum har ungefär samma andel som genomsnittet för andra kommuner.

Om statistiken

Indikatorn visar andel personer i daglig verksamhet som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? Svarsalternativen var Ja, Ibland och Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem.

Uppdaterad: 2024-01-08