Gå direkt till sidans innehåll

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS

Symbolen för målet minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG. 10. 3

Jämlikhet bygger på allas lika rättigheter och rätten till självbestämmande är en självklarhet för alla. Personer som får insatser i form av daglig verksamhet enligt LSS har ofta någon form av autism och/eller kognitiv funktionsnedsättning och kan ibland ha svårare att hävda sitt självbestämmande.

Andel personer i daglig verksamhet LSS som får bestämma om saker som är viktiga

Datakälla: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet:
83 % (2023)
Utgångsvärde:
62 % (2016)

Kommentar

Tre fjärdedelar av svarande i undersökningen uppger att de får bestämma över saker som är viktiga för dem. Det är en förbättring sedan 2016 då första undersökningen genomfördes. Lerum har ungefär samma andel som genomsnittet för andra kommuner.

Om statistiken

Indikatorn visar andel personer i daglig verksamhet som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? Svarsalternativen var Ja, Ibland och Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>81 %

1

 Medel

71–81 %

2

 Lågt

<71 %

Uppdaterad: 2024-01-08