Gå direkt till sidans innehåll

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS

Symbolen för målet minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG.10.3

Jämlikhet bygger på allas lika rättigheter och rätten till självbestämmande är en självklarhet för alla. Personer som får insatser i form av daglig verksamhet enligt LSS har ofta någon form av autism och/eller kognitiv funktionsnedsättning och kan ibland ha svårare att hävda sitt självbestämmande.

Andel personer i daglig verksamhet LSS som får bestämma om saker som är viktiga

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

72

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

71

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

70

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

70

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

73

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

74

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

75

7

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

72

8

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

73

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

77

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

76

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

76

12

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

77

13

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

78

14

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

73

15

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

72

16

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

74

17

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

73

18

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

73

19

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

75

20

Alla kommuner (ovägt medel)

2022

75

21

Lerum

2016

62

22

Lerum

2017

67

23

Lerum

2018

65

24

Lerum

2019

59

25

Lerum

2020

72

26

Lerum

2021

75

27

Lerum

2022

75

Datakälla: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Kommentar

Tre fjärdedelar av svarande i undersökningen uppger att de får bestämma över saker som är viktiga för dem. Det är en förbättring sedan 2016 då första undersökningen genomfördes. Lerum har ungefär samma andel som genomsnittet för andra kommuner.

Om statistiken

Indikatorn visar andel personer i daglig verksamhet som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? Svarsalternativen var Ja, Ibland och Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem.

Uppdaterad: 2023-04-20