Gå direkt till sidans innehåll

Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker

Symbolen för målet minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG. 10. 6

Utrikes födda är fortsatt underrepresenterade jämfört med befolkningen i stort. I Sverige är 21 procent av befolkningen över 18 år är födda i ett annat land än Sverige, men endast runt 10 procent av förtroendevalda i kommunerna är utrikes födda.

Andel utrikes födda bland förtroendevalda i kommunen

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 10,9

2021

1

Riket

 9,7

2021

2

Lerum

 9,4

2021

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 8,0

2021

Datakälla: SCB

Kommentar

I Lerum är 11,2 procent av befolkningen födda i ett annat land än Sverige, och bland förtroendevalda är 9,3 procent utrikes födda. Det innebär att det finns en underrepresentation, men att skillnaden mellan andel invånare i kommunen och andelen bland kommunpolitiker är mindre än i hela Sverige.

Om statistiken

Med förtroendevalda avses här ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Uppdrag i olika råd, nämndutskott, styrelser i kommunala bolag och olika samarbetsorgan ingår inte. Politiker och förtroendevalda används synonymt.

Uppdaterad: 2024-01-08