Gå direkt till sidans innehåll

Valdistrikt med lägst valdeltagande

Symbolen för målet minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG. 10. 5

Det är viktigt att engagera väljarna och nå ett högt valdeltagande för att upprätthålla den lokala demokratin. Ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat som folkets företrädare. Det finns dock betydande skillnader i val­deltagande mellan det valdistrikt som har högst respektive lägst valdeltagande. Unga, utrikes födda och personer med låg inkomst och kort utbildning röstar i lägre utsträckning än andra. Resultatet blir ett demokratiskt underskott.

Andel avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) av totalt antal röstberättigade i det valdistrikt med lägst valdeltagande

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2014

78,5

1

Lerum

2018

81,7

2

Lerum

2022

76,1

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

72,3

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

73,6

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

67,6

6

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

68,1

7

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

69,4

8

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

62,3

9

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

71,8

10

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

72,7

11

Alla kommuner (ovägt medel)

2022

66,5

Datakälla: Valmyndigheten och SCB

Kommentar

Även i det valdistrikt som har lägst valdeltagande är valdeltagandet relativt högt i Lerums kommun. Det valdistrikt med högst valdeltagande hade i senaste valet 92,1 procent, och det med lägst hade i senaste valet 76,1 procent. Det ger en differens på 16 procentenheter, vilket är nära mediandifferensen för kommuner i Sverige.

Uppdaterad: 2023-11-02