Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiska livsmedel

Symbolen för målet hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG. 12. 3

Syftet med denna indikator är att visa på kommunens arbete med miljöhänsyn. Regeringen har exempelvis som mål att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologiska produkter år 2030. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC.

Datakälla: Ekomatcentrum

Kommentar

De senaste åren saknas statistik för Lerums kommun, men innan dess fanns en ökande trend i andelen ekologiska livsmedel som köps in av kommunen. Lerum hamnade också på relativt höga poäng jämfört med genomsnittet för alla Sveriges kommuner och andra kommuner i länet.

Om statistiken

Statistiken kommer från Ekomatsligan, som är en ranking av landets kommuner och regioner avseende deras ekologiska inköp. Ekomatcentrum samlar varje år in statistik från offentlig sektor för att se hur utbudet av hållbar mat i allmänhet och ekologisk mat i synnerhet utvecklas. Statistiken dokumenteras och offentliggörs i en årlig rapport.

Uppdaterad: 2024-04-25