Gå direkt till sidans innehåll

Materialåtervinning

Symbolen för målet hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG. 12. 2

Det huvudsakliga syftet med biologisk återvinning är att cirkulera näringsämnen i samhället för att på så sätt sluta kretsloppet. Avfallstrappan nämner att allt avfall i så hög grad som möjligt ska återanvändas och återvinnas för att spara naturresurser. Tidningar och förpackningar kan exempelvis användas som råvara vid produktion av nytt papper och nya förpackningar.

Ofta räknas också användning av brännbart avfall för energiutvinning i fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk som materialåtervinning.

Andel kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling

Datakälla: Avfall Sverige
Trend:
Ingen tydlig trendutveckling Ingen tydlig trendutveckling sedan 2010
Senaste värdet:
38 % (2022)
Utgångsvärde:
36 % (2010)

Kommentar

Även om andelen avfall som samlas in för återvinning har varierat över åren så går det att se en ökande trend.

Om statistiken

I denna indikator ingår också den så kallade rejekten; den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>43 %

1

 Medel

36–43 %

2

 Lågt

<36 %

Uppdaterad: 2024-04-25