Gå direkt till sidans innehåll

Materialåtervinning

Symbolen för målet hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG. 12. 2

Det huvudsakliga syftet med biologisk återvinning är att cirkulera näringsämnen i samhället för att på så sätt sluta kretsloppet. Avfallstrappan nämner att allt avfall i så hög grad som möjligt ska återanvändas och återvinnas för att spara naturresurser. Tidningar och förpackningar kan exempelvis användas som råvara vid produktion av nytt papper och nya förpackningar.

Ofta räknas också användning av brännbart avfall för energiutvinning i fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk som materialåtervinning.

Andel kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2010

36

1

Lerum

2011

40

2

Lerum

2012

37

3

Lerum

2013

35

4

Lerum

2014

43

5

Lerum

2015

43

6

Lerum

2016

42

7

Lerum

2017

41

8

Lerum

2018

37

9

Lerum

2019

39

10

Lerum

2020

39

11

Lerum

2021

40

12

Lerum

2022

38

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

33

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

31

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

34

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

34

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

37

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

38

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

39

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

38

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

36

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

35

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

36

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

39

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

38

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

26

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

31

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

34

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

36

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

38

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

40

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

38

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

38

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

35

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

35

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

35

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

37

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

38

Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Även om andelen avfall som samlas in för återvinning har varierat över åren så går det att se en ökande trend.

Om statistiken

I denna indikator ingår också den så kallade rejekten; den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Uppdaterad: 2024-04-25