Gå direkt till sidans innehåll

Materialåtervinning

Symbolen för målet hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG.12.2

Det huvudsakliga syftet med biologisk återvinning är att cirkulera näringsämnen i samhället för att på så sätt sluta kretsloppet. Avfallstrappan nämner att allt avfall i så hög grad som möjligt ska återanvändas och återvinnas för att spara naturresurser. Tidningar och förpackningar kan exempelvis användas som råvara vid produktion av nytt papper och nya förpackningar.

Ofta räknas också användning av brännbart avfall för energiutvinning i fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk som materialåtervinning.

Andel kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

33

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

31

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

34

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

34

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

37

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

38

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

39

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

38

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

36

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

35

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

36

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

39

12

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

26

13

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

31

14

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

34

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

36

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

38

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

40

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

38

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

38

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

35

21

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

35

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

35

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

37

24

Lerum

2010

36

25

Lerum

2011

40

26

Lerum

2012

37

27

Lerum

2013

35

28

Lerum

2014

43

29

Lerum

2015

43

30

Lerum

2016

42

31

Lerum

2017

41

32

Lerum

2018

37

33

Lerum

2019

39

34

Lerum

2020

39

35

Lerum

2021

40

36

Lerum

2022

40

Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Även om andelen avfall som samlas in för återvinning har varierat över åren så går det att se en ökande trend.

Om statistiken

I denna indikator ingår också den så kallade rejekten; den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Uppdaterad: 2023-09-10