Gå direkt till sidans innehåll

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG. 13. 5

Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden.

Andel fossiloberoende personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Lerum

 91,6

2022

1

Riket

 60,8

2022

2

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 54,5

2022

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 47,5

2022

Datakälla: Miljöfordon Sverige

Kommentar

Över 90 procent av de mindre fordonen i Lerums kommunorganisationen är fossiloberoende. Det är mycket högre än jämförbara kommuner.

Om statistiken

Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>66,4 %

1

 Medel

29,4–66,4 %

2

 Lågt

<29,4 %

Uppdaterad: 2024-01-08