Gå direkt till sidans innehåll

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG. 13. 5

Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden.

Andel fossiloberoende personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2020

70,9

1

Lerum

2021

81,7

2

Lerum

2022

91,6

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

38,8

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

43,5

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

47,5

6

Riket

2020

51,3

7

Riket

2021

56,5

8

Riket

2022

60,8

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

43,6

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

50,2

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

54,5

Datakälla: Miljöfordon Sverige

Kommentar

Över 90 procent av de mindre fordonen i Lerums kommunorganisationen är fossiloberoende. Det är mycket högre än jämförbara kommuner.

Om statistiken

Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade.

Uppdaterad: 2024-01-08