Gå direkt till sidans innehåll

Fossiloberoende personbilar

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG. 13. 6

Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden.

Andel fossiloberoende personbilar i det geografiska området

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 20,3

2022

1

Lerum

 20,0

2022

2

Riket

 19,3

2022

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 16,8

2022

Datakälla: Miljöfordon Sverige

Kommentar

20 procent av personbilarna i Lerums kommun är fossiloberoende, vilket är en ökning sedan 2020 och en något högre andel än riket som helhet.

Om statistiken

Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>17,2 %

1

 Medel

13,8–17,2 %

2

 Lågt

<13,8 %

Uppdaterad: 2024-01-08