Gå direkt till sidans innehåll

Fossiloberoende personbilar

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG. 13. 6

Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden.

Andel fossiloberoende personbilar i det geografiska området

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2020

11,2

1

Lerum

2021

16,2

2

Lerum

2022

20,0

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

10,3

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

14,3

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

16,8

6

Riket

2020

12,2

7

Riket

2021

16,5

8

Riket

2022

19,3

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

12,2

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

17,1

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

20,3

Datakälla: Miljöfordon Sverige

Kommentar

20 procent av personbilarna i Lerums kommun är fossiloberoende, vilket är en ökning sedan 2020 och en något högre andel än riket som helhet.

Om statistiken

Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade.

Uppdaterad: 2024-01-08