Gå direkt till sidans innehåll

Fossiloberoende personbilar

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG.13.6

Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden.

Andel fossiloberoende personbilar i det geografiska området

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

10

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

14

2

Riket

2020

12

3

Riket

2021

16

4

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

12

5

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

17

6

Lerum

2020

11

7

Lerum

2021

16

Datakälla: Miljöfordon Sverige

Kommentar

Om statistiken

Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade.

Uppdaterad: 2023-04-20