Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG. 13. 1

Utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabb takt. Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter, dividerat med antal invånare. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp till luft av växthusgaser per invånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
1,70 ton CO2e/inv (2021)
Utgångsvärde:
4,00 ton CO2e/inv (1990)

Kommentar

Lerums kommun har låga växthusgasutsläpp per invånare, till och med lägre än genomsnittet för pendlingskommuner som tenderar att ha relativt låga utsläpp. Utsläppen per invånare har även mer än halverats sedan 1990. För att se totala utsläpp (inte per invånare) och vilka sektorer som bidrar till utsläppen se indikatorn Utsläpp av växthusgaser totalt.

Om statistiken

Statistiken visar territoriella utsläpp, alltså utsläpp som sker inom kommunens gränser. Statistiken på nationell nivå beräknas bottom up (baserat på detaljerade data om aktiviteter som utförs inom Sveriges gränser) och fördelas sedan på kommunerna utifrån aktiviteter som sker inom dess gränser. Territoriella utsläpp är del av Sveriges officiella statistik och bygger på internationellt överenskomna metoder och riktlinjer.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>6,63 ton CO2e/inv

1

 Medel

3,32–6,63 ton CO2e/inv

2

 Lågt

<3,32 ton CO2e/inv

Uppdaterad: 2024-01-08