Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG. 13. 1

Utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabb takt. Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter, dividerat med antal invånare. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp till luft av växthusgaser per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2e/inv)

0

Lerum

1990

4,00

1

Lerum

2000

3,64

2

Lerum

2005

3,23

3

Lerum

2006

2,86

4

Lerum

2007

2,84

5

Lerum

2008

2,69

6

Lerum

2009

2,57

7

Lerum

2010

2,87

8

Lerum

2011

2,73

9

Lerum

2012

2,62

10

Lerum

2013

2,55

11

Lerum

2014

2,46

12

Lerum

2015

2,43

13

Lerum

2016

2,31

14

Lerum

2017

1,99

15

Lerum

2018

1,97

16

Lerum

2019

1,87

17

Lerum

2020

1,68

18

Lerum

2021

1,70

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1990

10,30

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

10,37

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

9,75

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

10,08

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

9,82

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

9,78

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

9,34

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

9,93

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

9,69

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

9,49

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

8,84

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

8,94

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

8,89

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

8,43

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

8,65

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

8,62

35

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

7,96

36

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

7,28

37

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

8,33

38

Riket

1990

8,31

39

Riket

2000

7,69

40

Riket

2005

7,40

41

Riket

2006

7,02

42

Riket

2007

6,82

43

Riket

2008

6,53

44

Riket

2009

6,07

45

Riket

2010

6,89

46

Riket

2011

6,37

47

Riket

2012

6,02

48

Riket

2013

5,80

49

Riket

2014

5,54

50

Riket

2015

5,51

51

Riket

2016

5,39

52

Riket

2017

5,25

53

Riket

2018

5,10

54

Riket

2019

4,91

55

Riket

2020

4,44

56

Riket

2021

4,55

57

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1990

6,39

58

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

5,78

59

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

5,08

60

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

4,70

61

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

4,68

62

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

4,44

63

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

4,14

64

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

4,71

65

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

4,46

66

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

4,25

67

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

4,17

68

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

4,02

69

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

3,91

70

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

3,92

71

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

3,78

72

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

3,68

73

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

3,52

74

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

2,99

75

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

3,30

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Lerums kommun har låga växthusgasutsläpp per invånare, till och med lägre än genomsnittet för pendlingskommuner som tenderar att ha relativt låga utsläpp. Utsläppen per invånare har även mer än halverats sedan 1990. För att se totala utsläpp (inte per invånare) och vilka sektorer som bidrar till utsläppen se indikatorn Utsläpp av växthusgaser totalt.

Om statistiken

Statistiken visar territoriella utsläpp, alltså utsläpp som sker inom kommunens gränser. Statistiken på nationell nivå beräknas bottom up (baserat på detaljerade data om aktiviteter som utförs inom Sveriges gränser) och fördelas sedan på kommunerna utifrån aktiviteter som sker inom dess gränser. Territoriella utsläpp är del av Sveriges officiella statistik och bygger på internationellt överenskomna metoder och riktlinjer.

Uppdaterad: 2024-01-08